مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

گردهمایی مسئولان تشکل های های احیاگر امر به معروف


گردهمایی مسئولان تشکل های های احیاگر امر به معروف

نشست مسئولان گروه های فعال مردمی با موضوع

احیای امر به معروف و نهی از منکر

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *