مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

برای مشاهده هر جلسه ، روی آن کلیک کنید


برای قطع نوای وبلاگ و شنیدن صدای کلیپ ها
ابتدا به پایین صفحه رفته
و مطابق شکل زیر، سامانه پخش را متوقف کنید
 

جلسه اول (مقدمه)جلسه دوم (جایگاه امر به معروف و نهی از منکر)جلسه سوم (وجوب امر به معروف و نهی از منکر)جلسه چهارم (مواضع دشمنان در برابر امر به معروف و نهی از منکر)جلسه پنجم (ضرورت امر به معروف و نهی از منکر)جلسه ششم (نگاهی به چند حدیث)جلسه هفتم (تعریف و مراتب امر به معروف و نهی از منکر)جلسه هشتم (شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر)جلسه نهم (آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر)جلسه دهم مقدماتی (پاسخ به شبهات)جلسه دهم قسمت اول (پاسخ به شبهات قسمت سوم)جلسه دهم قسمت دوم (پاسخ به شبهات قسمت دوم)جلسه آخر - قسمت اول (شیوه های امر به معروف و نهی از منکر)جلسه آخر - قسمت دوم (شیوه های امر به معروف و نهی از منکر قسمت دوم)

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *