مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

برخی سخنرانی ها:

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر ها و شهرستان ها و...

آستان قدس رضوی(ع)

سازمان انرژی اتمی ایران

حوزه علمیه حضرت فاطمه زهرا(س)

حوزه علمیه حضرت قاسم بن الحسن(ع)

حوزه علمیه الغدیر

حوزه علمیه حضرت زینب کبری(س)

حوزه علمیه مشکات هدایت
گروه صنعتی ایران خودرو

مساجد و مراسم اعتکاف

هیآت و تکایای مذهبی

یادواره های شهدا

شبکه قرآن  و معارف سیما

شبکه های صدای جمهوری اسلامی

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه شاهد

دانشگاه فردوسی مشهد مقدس

دانشگاه اصفهان

دانشگاه قم

دانشگاه شیراز

دانشگاه شهید بهشتی (ره)

مراکز آموزشی نیروهای مسلّح

واحدهای مختلف دانشگاه های آزاد، پیام نور و علمی کاربردی

مناطق شهرداری؛ ادارات آموزش و پرورش؛ بیمارستان ها و...

اقشار و سطوح مختلف سپاه و بسیج

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *