مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

علی تقوی یگانه (پژوهشگر، سخنران و مؤلّف)

فارغ التحصیل مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)

کارشناسی علوم و معارف اسلامی (علوم حدیث)

کارشناسی ارشد تفسیر اثری (تفسیر ماثور قرآن کریم)

----------------------------------

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

کارشناس آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مدرّس دوره های عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

----------------------------------

بنیان گذار جمعیت مردمی احیاگران واجب فراموش شده

مدیر مرکز تخصصی آموزش امر به معروف و نهی از منکر

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *