مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

رایانامه: taghavi.ali@chmail.ir

دفتر : 66530622-021

مدیر هماهنگی برنامه ها: 09190039138

شماره مستقیم استاد : 09356478365

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *