مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

برخی تقدیرنامه ها و الواح سپاس:


فرمانده سپاه محمدرسول الله ص تهران بزرگ

لوح سپاس از طرف فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ

مشاهده


شهردار قمصر

لوح سپاس از طرف شهردار شهر قمصر

مشاهده


مدیر حوزه علمیه نورالزهرا س

لوح سپاس از طرف مدیر حوزه علمیه نورالزهرا(س)

مشاهده


مدیر حوزه علمیه زینب کبری س

لوح سپاس از طرف مدیر حوزه علمیه زینب کبری(س)

مشاهده


لوح سپاس از طرف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان سمنان


فرمانده سپاه کاشان

لوح سپاس فرمانده سپاه کاشان 

مشاهده


تریبیت و آموزش سپاه حمزه سیدالشهدا تهران

لوح سپاس از طرف مسئول تربیت و آموزش صالحین

سپاه حمزه سیدالشهداء(ع)

مشاهده

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *