مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

دانلود جلسه سخنرانی مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) - دعای ندبه فروردین 93

---------------------------------------

دانلود جلسات کامل آموزشی دوره مقدماتی امر به معروف و نهی از منکردوره آموزش عمومی

امربه معروف و نهی ازمنکر

دوره آموزشی احکام

امربه معروف و نهی ازمنکر

جلسه

عنوان

صوت

فیلم

جلسه

عنوان

صوت

فیلم

1

 مقدمه

دانلود

دانلود

1

ضرورت و نوع وجوب 

دانلود

دانلود

2

جایگاه فریضتین

دانلود

دانلود

2

 وجوب یادگیری فریضتین

دانلود

دانلود

3

وجوب فریضتین

دانلود

دانلود

3

 علم به معروف ومنکر

دانلود

دانلود

4

مواضع دشمنان 

دانلود

دانلود

4

 قصد انجام گناه

دانلود

دانلود

5

ضرورت فریضتین 

دانلود

دانلود

5

 احتمال تاثیر

دانلود

دانلود

6

نگاه به چند حدیث 

دانلود

دانلود

6

 ادامه احتمال تاثیر

دانلود

دانلود

7

تعریف و مراتب 

دانلود

دانلود

7

 عدم مفسده اهم

دانلود

دانلود

8

شرایط وجوب
امربه معروف ونهی ازمنکر

دانلود

دانلود

8

 ارتکاب برای اولین بار
معذور بودن گناهکار

دانلود

دانلود

9

آثار و برکات
امربه معروف ونهی ازمنکر

دانلود

دانلود

9

 نگاه به چند حدیث
انواع مفسده
احتمال عدم تاثیر

دانلود

دانلود

10

پاسخ به شبهات
پیرامون فریضتین 

دانلود

دانلود

10

 تفاوت احتمال با علم
تعریف وجوب وجواز وحرمت

دانلود

دانلود

11

 ادامه پاسخ به شبهات

دانلود

دانلود

11

 آسانتر و آسانتر
مراحل و مراتب

دانلود

دانلود

12

ادامه پاسخ به شبهات 

دانلود

دانلود

12

 تخریب اموال گناهکار
قهروقطع رابطه بابستگان
تفاوت نفی و نهی
تاخیرانداختن تذکر

دانلود

دانلود

13

 شیوه های
امربه معروف ونهی ازمنکر

دانلود

دانلود

13

 گناه در مهمانی
خروج از جلسه گناه
تذکر به پدر و مادر
اولویت امر و نهی

دانلود

دانلود

14

ادامه شیوه ها 

دانلود

دانلود

14

 دخالت در کار پلیس
وجوب ارشادجاهل
نهی ازصغیره وکبیره
موسیقی حرام درخودرو
کدام شیوه بهتراست؟

دانلود

دانلود


 15

 مواردی که شرط نیست.

دانلود

دانلود


 16

 ادامه مواردی که شرط نیست
مشکل باگناه
مردمی بودن
تفهیم علیت برخوردسرد
اولویت منکرات
جایگاه بدحجابی

دانلود

دانلود


 17

 شخص‌خاص،منکرخاص،وظیفه‌خاص
استعلا وتواضع
موارد حرمت تذکر

دانلود

دانلود


 18

 اقناع یا تلنگر؟
یک تذکرکافیست؟
عسر و حرج
وجوب تبلیغ فریضتین

دانلود

دانلود

 

*کد نوای وبلاگ امر به معروف *